Nasze kompetencje
Business Intelligence w Britenet to 100 doświadczonych specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach i bogatym know-how w obszarze zarządzania danymi. O naszej szerokiej wiedzy technologicznej i umiejętnościach świadczą certyfikaty, takie jak SAS, Microsoft czy Oracle oraz zadowolenie naszych Klientów. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, dlatego w szeregach naszego zespołu znajdują się osoby o różnych profilach: programiści, analitycy danych, testerzy, architekci, project managerowie oraz data scientists. Porządkujemy i integrujemy dane, co umożliwia odkrywanie trendów i zależności występujących w procesach biznesowych. Nasze systemy pozwalają na wizualizowanie i raportowanie w łatwy i przyjemny sposób. Zasilamy organizacje wiedzą opartą na danych, a zakres naszych działań obejmuje szerokie spektrum obszarów Business Intelligence.
Machine Learning
Machine Learning
Realizujemy różnorodne projekty Data Science, w tym modele Machine Learning, począwszy od ustalenia potrzeb biznesowych po wdrożenia produkcyjne. Prowadzimy konsultacje w zakresie eksploracyjnej i predykcyjnej analizy danych. Pomagamy przygotować architekturę danych oraz wspieramy użytkowników biznesowych we wdrażaniu Machine Learningu w ich działania. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie prac analitycznych.
Data Integration
Data Integration
W dzisiejszych czasach, dane są pozyskiwane i przechowywane w różnych systemach i formatach, nawet w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa. Dlatego jednym z podstawowych etapów budowania organizacji opartej na wiedzy jest proces integracji danych. Uwspólnienie formy i treści danych pozwala na zasilenie nimi centralnej hurtowni danych, a tym samym umożliwia budowanie spójnych raportów i analiz. Przeprowadzamy integrację oraz migrację danych z różnorodnych źródeł i systemów IT. W pracy wykorzystujemy najlepsze narzędzia ETL firm Informatica, Microsoft czy SAS oraz wiedzę naszych analityków.
Data Analysis
Data Analysis
W danych, które generuje biznes kryją się informacje o procesach w firmie, zadowoleniu klientów, rentowności projektów i wielu innych wskaźnikach. Kluczem do sukcesu jest poznanie, zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie tych informacji. Do tego właśnie potrzebna jest analiza danych. Dzięki niej, możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania organizacji. Przeanalizowane dane zasilają narzędzia raportowe, dzięki którym wyciąganie wniosków i prognozowanie trendów jest dużo prostsze.
Data Quality
Data Quality
Nawet najlepsza analiza czy raport nie dostarczą odpowiedniej wiedzy, jeśli jakość danych wejściowych nie będzie wysoka. Dlatego ważne jest, aby zadbać o kompletność, aktualność, wiarygodność i spójność danych oraz przeprowadzić ich czyszczenie. W efekcie naszych działań z zakresu data quality, nasi Klienci oszczędzają czas przy ponownym użyciu danych, uzyskują ich poprawną biznesową interpretację i optymalizują koszty. Zapewniamy przeprowadzenie całego procesu oczyszczania danych, czyli ocenę ich jakości, parsowanie, standaryzację i deduplikację oraz przygotowanie gotowych zbiorów danych wraz z automatyzacją działań data quality.
Data Warehouse
Data Warehouse
Tworzymy Hurtownie Danych, które służą do przechowywania dużej ilości danych pochodzących z różnych systemów i źródeł w organizacji. Nasi deweloperzy i architekci korzystają przede wszystkim z narzędzi firmy Microsoft i Oracle. Hurtownie danych są złożonymi systemami informatycznymi, które wdraża się w organizacjach, aby łączyć dane w spójne obszary biznesowe, a tym samym dostarczać większych możliwości analitycznych. Zagregowane dane z różnych zakresów działalności firmy pozwalają na wykonywanie analiz przekrojowych.
BI Reporting
BI Reporting
Oferujemy przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz w różnych układach i przekrojach. Raporty i analizy są dostępne w każdym momencie i miejscu. Zapewniamy również wdrożenie narzędzi do samodzielnego przygotowywania raportów przez użytkowników biznesowych. Klientom proponujemy między innymi rozwiązania firmy SAS, Microsoft i Tableau. Dzięki naszym działaniom przedsiębiorstwo jest w stanie m.in. kontrolować sprzedaż, analizować koszty, czy też weryfikować efektywność kampanii marketingowych. Na tej podstawie możliwe jest optymalne planowanie dalszych działań biznesowych.
Big Data
Big Data
W dobie napływu rosnącej liczby informacji, ich analiza i zrozumienie stają się coraz trudniejsze. Integracja i przechowywanie dużej ilości danych o znacznym zróżnicowaniu wymaga innego podejścia i innych narzędzi niż tradycyjne hurtownie danych. Dzięki pozyskaniu wiedzy ze zbiorów Big Data możliwe jest lepsze poznanie preferencji klientów i zaproponowanie im odpowiedniej oferty. Wykorzystujemy np. Hadoop, Spark, Hive do tworzenia systemów big data będących podstawą podczas prac analitycznych. Wówczas korzystamy z szerokiego wachlarza metod statystycznych i eksploracyjnych, dzięki którym możliwe jest wykonywanie analiz predykcyjnych i scenariuszowych. Naszym Klientom oferujemy m.in przygotowanie integracji danych, zasilanie baz big data, pozyskiwanie danych z systemów big data. modeli analitycznych i statystycznych.
Centralna Baza Klientów
Centralna Baza Klientów to innowacyjne rozwiązanie, które dostarcza zbiór kluczowych informacji o klientach. Nasze rozwiązanie pozwala zbierać oraz identyfikować dane z różnych baz funkcjonujących w organizacji, w taki sposób aby zapewnić ich jak najwyższą jakość. Dzięki CBK dowiesz się, między innymi, ilu tak naprawdę masz klientów. System posiada intuicyjny interfejs, na którym można eksplorować i zarządzać danymi klientów. Dzięki wbudowanemu modułowi RODO Twoja Firma może także sprawnie zarejestrować i obsługiwać wnioski żądania klienta, a następnie analizować statusy wniosków tych żądań w rejestrze.

Wybrane realizacje

Uporządkowanie danych po fuzji banków
Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
BankingBusiness Intelligence
Zobacz więcej
Bezpieczna forma wymiany informacji
Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
BankingJava
Zobacz więcej
Kompleksowa obsługa wniosków
Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
.NetBusiness IntelligenceJava
Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
 • Uporządkowanie danych po fuzji banków
  Wprowadziliśmy najnowocześniejsze narzędzia Business Intelligence oraz zaoferowaliśmy szkolenia i bieżące wsparcie dla problemów pojawiających się podczas codziennej pracy.
  BankingBusiness Intelligence
  Zobacz więcej
 • Bezpieczna forma wymiany informacji
  Wdrożyliśmy nową wersję systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami, który jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.
  BankingJava
  Zobacz więcej
 • Kompleksowa obsługa wniosków
  Zaprojektowaliśmy oraz uruchomiliśmy system umożliwiający składanie, oraz ocenę wniosków aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pochodzące z EFS.
  .NetBusiness IntelligenceJava
  Zobacz więcej
Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.
Akceptuję